FRIS® Style Myślenia i Style Działania

pomaga w polepszeniu komunikacji, w budowaniu skutecznych zespołów, w lepszym funkcjonowaniu z innymi ludźmi i ze sobą samym. Pomaga w odkryciu naturalnego potencjału.

Jestem certyfikowanym trenerem FRIS®. Pracując ze mną dowiesz się min.:

Skontaktuj się ze mną na darmową konsultację!

Kontakt